Mocnymi stronami Gminy są walory przyrodniczo-krajobrazowe wynikające z położenia geograficznego, czyste środowisko oraz duża lesistość. Liczne stawy i rzeki tworzą idealne warunki do rozwoju i wzbogacania oferty rekreacyjno-turystycznej.

Gmina Przewóz

Aktualności


Zdrowych i Wesołych Świąt

30 kwietnia 2011r. w Gminie Przewóz został utworzony Punkt Informacji Turystycznej, którego celem jest udzielanie informacji o walorach kulturowych i naturalnych Gminy Przewóz oraz Gminy Krauschwitz, gromadzenie informacji o możliwościach wypoczynku i spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz oraz powiatu żarskiego, prowadzenie kompleksowej informacji o bazie wypoczynkowo-hotelarsko- gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, zabytkach, imprezach kulturalnych,sportowych, dysponowanie nieodpłatnymi folderami dotyczącymi Przewozu i okolic oraz Gminy Krauschwitz.W dniach 22 – 30 lipca 2011r. na terenie Gminy Przewóz odbędzie się I Międzynarodowy Plener Malarski "POGRANICZE"- Przewóz 2011 Z okazji Polsko-Niemieckich obchodów 750-lecia Przewozu oraz Poplenerowa Wystawa Malarska godz. 12:00 – 16.00 w dniu 30 lipca 2011r. w restauracji POKUSA

Uczestnicy pleneru:
Gerd Hallaschk - (Niemcy),  Horst Jurtz - (Niemcy),
Władysław Klęmpka - (Polska),
Jiří Kreissl - (Czechy),  Gustaw Lis - (Polska),
Květa Makovská - (Czechy),
Ireneusz Pruszyński - (Polska),  Marika Strobl - (Niemcy),
Józef Wierzbicki - (Polska),  Viktor Žabinský - (Czechy)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.